Nhà máy sản xuất chỉ thun đầu tiên trên Tây Nguyên In

 

 

Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn thành phẩm/ năm
Tổng vốn đầu tư 10 triệu USD
Xây dựng trên diện tích 4ha.

Nhà máy chuyên sử dụng mủ cao su thu hoạch ngay trên địa bàn tỉnh để chế tạo ra sản phẩm cuối cùng phục vụ ngành công nghiệp may mặc, thời trang nhằm gia tăng giá trị công nghiệp của cao su thiên nhiên, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.
Dự kiến nhà máy sẽ chính thức hoạt động vào cuối quý I năm 2011.

https://globerx24.com/modafinil